Kaikki Hiilipörssistä

Hiilipörssissä voi yhtä aikaa ja pienellä rahalla hillitä ilmastonmuutosta, elvyttää luonnon monimuotoisuutta ja suojella puhtaita vesiä.

Mikä Hiilipörssi on?

Hiilipörssi on käännekohta, jossa ajattelutapa luonnon hyödyntämisestä vain ihmistä varten kääntyy luonnon parantamiseksi kaikkia eliöitä varten. Meidän pitää alkaa ajatella kokonaan toisella tavalla.

Ilkka Kuukka, Hiilipörssin perustajajäsen

Hiilipörssi on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, joka yhdistää rohkeasti soiden ennallistamista, ympäristötaidetta ja tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sen ydin on verkossa toimiva hiilijalanjäljen sijoituspalvelu, joka perustuu hiilivuodon pysäyttämiseen ojitettuja soita ennallistamalla ja uutta turvetta kasvattamalla. Hiilipörssin käynnistystä rahoittaa Koneen Säätiö.

Toiminnan tavoitteena on kehittää uudenlainen, innostava tapa hillitä ilmastonmuutosta ja kerätä varoja luonnonsuojeluun. Viestinnän ja taiteen kautta Hiilipörssi tekee suota tutummaksi jokaiselle. Tiede näyttää meille, mitä tulee tehdä, taide puolestaan miten se tehdään tyylikkäästi ja näyttävästi. Hiilipörssi on pala tulevaa kulttuuriperintöä. Siinä yhdistyy tiede, taide ja paremman maailman rakentaminen.

Lähde mukaan ja löydä sisäinen suoluontosi!  

Miksi ryhtyä hiilisijoittajaksi?

Ole ilmastosankari!

Kuudella ennallistetulla suohehtaarilla sinun on mahdollista säilyttää hiiltä suossa saman määrän, kuin yksi keskivertosuomalainen päästää ilmakehään vuodessa. Kaupan päälle tulet lisänneeksi luonnon monimuotoisuutta, josta ihmisenkin olemassaolo on riippuvainen kuin vauva äidistään.

Moni meistä kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä reilusti enemmän kuin maapallon eliöiden selviytymisen (ihminen mukaan lukien) kannalta olisi suotavaa. Päästöt aiheuttavat mm. nopeaa ilmaston lämpenemistä, joka on aikamme suurin uhka. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 3 100 kg hiiltä vuodessa (vastaa n. 11 500 kg hiilidioksidia) ja se on yksi suurimpia koko maailmassa. Vähentämällä päästöjä ja ennallistamalla soita yhtäaikaisesti saamme sekä nopean että pitkäaikaisen hyödyn, siis tuplavaikutuksen. Se tarkoittaa, että meillä on ratkaisun avaimet käsissämme!

Oman jalanjälkesi koon voit tarkistaa Sitran hiilijalanjälkilaskurilla. Sen jälkeen voit tarkistaa sijoittajan laskurista, kuinka monta hehtaaria suota omalla jalanjäljelläsi olisi hyvä ennallistaa.

Miksi tarjota suo ennallistettavaksi?

Maanomistajat ovat Hiilipörssin todellisia sankareita!

Suon omistaja saa suolleen elämää ja merkitystä, ilman että joutuu myymään suotaan. Tarjoamalla suosi ennallistettavaksi autat ratkaisemaan ilmastonmuutosta, sekä annat mahdollisuuden ekosysteemeille ja ihmisyhteisöille kukoistaa.

Ennallistettu suo toimii vesien suodattimena ja virtauksen tasaajana. Ennallistetulle suolle palaavat useat harvinaistuneet ja uhanalaistuneet kasvit ja eläimet, kuten lakka ja riekko. Suo on myös marja- ja riistamaa, retkimaasto sekä maisemaelämysten antaja. Suossasi voi piillä myös suuri maaseutumatkailun potentiaali.

Miten Hiilipörssi toimii?

Hiilipörssi sijoittajan näkökulmasta

Sijoittaja valitsee ensin haluamansa kokoisen pinta-alan ennallistettavaa suota tarjolla olevista vaihtoehdoista. Halutessaan sijoittaja voi myös valita tietyn suon sijoituksensa kohteeksi, mikäli vaihtoehtoja on useita. Sijoitetulla summalla kustannetaan valitun suoalueen ennallistaminen, taideteoksen teko sekä muuta SLL:n tekemää ilmastotyötä.

Sijoittamishetken jälkeen sijoittaja saa hiiliosakekirjan, josta ilmenee ennallistettavan suon ja hiilivarannon määrä.  Ennallistamisen suunnitteluun kuluu muutama kuukausi, jonka jälkeen ennallistaminen tapahtuu hieman olosuhteista riippuen noin 2 vuoden sisällä.

Suon ennallistamisella palautetaan ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen (ja samalla hiilen sitominen) käynnistyisi.

Ennallistustyön ja soistumisen etenemistä voi säännöllisesti seurata sivuillamme ilmestyvistä hiilipörssitiedotteista.

Hiilipörssi suon omistajan näkökulmasta

Mikäli haluat tarjota ojitettua suota Hiilipörssin ennallistettavaksi, ota yhteyttä koordinaattooriimme.

Suo soveltuu ennallistettavaksi silloin, kun se on yhtenäinen “allas” – suon ennallistaminen ei onnistu, jos siitä ennallistetaan vain osa, sillä suon synnyttäminen vaatii veden pinnan nostamista alueella. Jos siis suolla on useita maanomistajia, tulisi kaikkien olla mukana. Hiilipörssistä voi pyytää apua neuvotteluihin. 

Asiantuntijamme arvioivat suon soveltuvuuden, minkä jälkeen suo listataan Hiilipörssiin. Suon omistaja antaa kartalle rajatun suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi, eikä sen jälkeen tee suolla hiilinielun tai monimuotoisuuden kannalta haitallisia toimenpiteitä. Suon tarjoaminen ei siis tarkoita suon omistussuhteen muuttumista. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään.

Hiilipörssi ei tee alueella muuta kuin ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Hiilipörssi mahdollistaa myös suon omistajan oma-aloitteisen suon ennallistamisen. Jos suo on merkitty metsämaaksi, ennallistamalla se muuttuu takaisin suoksi, eikä tällöin tarvitse miettiä metsänhoitotoimenpiteitä. Joissakin tapauksissa suon jatkuvasti puustoisena säilyttävä metsänhoito voi myös olla hyvä ratkaisu. 

Hiilipörssin periaatteet

Tätä pörssiä ei ole tarkoitettu pelureille.

  1. Hiilipörssi ei ole lupa kuluttamiseen, eikä tuhlailevaan ja ilmastoa kuormittavaan elämäntapaan. Hiilipörssi on tarpeellinen lisä muiden ilmastotoimien ohella ja lisäksi portti hiilineutraaliin tai jopa -positiiviseen elämäntapaan.
  2. Sijoitamme vain varmoihin kohteisiin, missä hiili pysyy ja sen määrä kasvaa.
  3. Emme salli Hiilipörssin ponnistelujen olevan Suomen valtiolle veruke kasvattaa omia päästöjä tai lisätä metsien hakkuita.
  4. Hiilipörssi ei ole taloudellisen kasvun työkalu, vaan luonnon kasvun työkalu. Hiilipörssin sijoitukset eivät varmasti palaa tilillesi yllättävinä osinkotuloina. Sen sijaan Hiilipörssi on turvallista ja pitkäaikaista sijoittamista tulevaisuuteen.
  5. Hiilipörssi ei ole myöskään päästökauppaa. Emme tee kauppaa päästöillä, vaan upotamme päästöt ja sijoitukset suohon lopullisesti.